Adatvédelmi tájékoztató


Tisztelt Látogatónk!

Tájékoztatjuk, hogy a Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály, Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztály (továbbiakban: kormányzati személyügyi központ) a tartinfo.gov.hu honlap látogatóiról személyes adatokat nem gyűjt, kizárólag látogatottsági statisztikát készít. A honlap látogatási statisztikájának rendszeres gyűjtését a kormányzati személyügyi központ saját maga végzi. A honlap üzemeltetéséhez külső szervezetet a kormányzati személyügyi központ nem vesz igénybe.

Személyes adatokat kizárólag a megadott elérhetőségeink valamelyikén Ön által vagy az Ön hozzájárulásával a kormányzati személyügyi központhoz eljuttatva kezelünk. Az így kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink feladatuk ellátásához és az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. Az adatkezelés az előbb említett célból kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és csak azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az Ön által a honlapon található elérhetőségeinken keresztül bármilyen céllal megadott adatainak kezelése nem érinti az egyéb jogszabályokban - így különösen a 2011. évi CXCIX. törvényben, az 2015. évi XLII. törvényben, illetve a 2013. évi XCVII. törvényben, továbbá a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletben - előírt, tartalékállománnyal kapcsolatos adatkezelési rendelkezéseket.

Amennyiben Ön honlapunkról átlép más közigazgatási szerv honlapjára, személyes adatainak kezelése más közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.