Gyakran ismételt kérdések


  • Be kell-e küldeni a személyügyi központ részére papír alapon az üres közszolgálati tisztviselői álláshelyek bejelentőlapját?

Az üres álláshely adatait a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 23. § (1) bekezdése alapján kizárólag elektronikusan, a TARTINFO-rendszerben kell rögzíteni. A Rendelet 8. melléklete csupán a rögzítendő adatok körét tartalmazza.

 

  • Elfelejtettem a TARTINFO-rendszerhez adott jelszavamat, hogyan tudok újat igényelni?

Ha Önnek „Szerv ügyintézői” hozzáférése van a rendszerhez, akkor a hivatali szervezet vezetője tud új jelszót generálni Önnek. (Különösen indokolt esetben szerv ügyintézők részére a TARTINFO Ügyfélszolgálat is generálhat új jelszót, ha a státusza még nem „Letiltott” a TARTINFO-rendszerben. Ha a státusza bármilyen okból „Letiltott”, akkor az Ügyfélszolgálat vélelmezi, hogy a hivatali szerv vezetője tiltotta le az ügyintéző hozzáférését, ezért nem generál új jelszót a „Szerv ügyintézőnek”.)

Ha Önnek „Szerv vezetői” hozzáférése van, akkor kérjük, hogy írja meg ügyfélszolgálatunk e-mail címére, hogy új jelszót szeretne igényelni. A jelszót elektronikusan küldi meg a TARTINFO-rendszer a regisztrációkor megadott e-mail címére.

 

  • Személyügyi ügyintézőként elvégeztem egy személy tartalékállományba helyezését a TARTINFO-rendszerben, mi a teendőm ezután? Kell-e törölnöm a személy adatait a tartalékállomány lejártakor?

Ha minden adatot kitöltött a rendszerben (személyes adatok, iskolai végzettségek, előző munkahelyek, szakmai vizsgák, nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek), a továbbiakban nincs semmilyen teendője, a tartalékállomány kezdő dátumától a személyügyi központ állásközvetítő tevékenységet végez az érintett részére. A tartalékállományba helyezett adatai a tartalékállomány lejártát követően automatikusan törlődnek a rendszerből a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (4) bekezdése szerint. Kézi törlésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett azt kéri, vagy áthelyezésre került sor, vagy egyéb ok miatt hamarabb megszűnt a jogviszonya [Rendelet 19. § (3) bekezdés].

 

  • A hivatali szervezet vezetőjeként regisztrálva vagyok a TARTINFO-rendszerben, de nem szeretném, hogy rendszerüzenetek érkezzenek az e-mail címemre. Hogyan tudom ezt elkerülni?

Javasoljuk, hogy ebben az esetben a rendszerbe belépve módosítsa az Önhöz rendelt e-mail címet, pl. a személyügyi vezető vagy a személyügyi szervezeti egység funkcionális (közös) e-mail címét írja be (pl. humanpolitika@intezmeny.hu). Mivel az ide érkező üzenetek személyes adatokat is tartalmazhatnak, kérjük, ne adjon meg olyan címet, amelyre a rendszerüzenetek adatvédelmi okokból nem továbbíthatók.

 

  • Mit jelent az „üres álláshely”? Mikor kell bejelenteni a TARTINFO-rendszerbe?

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § f) pontja alapján üres álláshelynek minősül: „a közigazgatási szervnél betöltetlen közszolgálati tisztviselői állás, amelynek betöltése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója megteszi a szükséges intézkedéseket – így különösen meghívásos vagy pályázati eljárást kezdeményez, valamint a tartalékállományba helyezettek között keresést kér – ugyanakkor nem tekinthető üres álláshelynek a Kttv. alapján munkavégzési kötelezettsége alól mentesített közszolgálati tisztviselők álláshelye”.

Azokat az álláshelyeket kell tehát bejelenteni a TARTINFO-rendszerbe, amelyeket a közigazgatási szerv ténylegesen be is kíván tölteni. Így például a létszámstop vagy egyéb rendelkezés miatt betöltetlen álláshelyeket nem kell rögzíteni a TARTINFO-rendszerben.

A Rendelet 23. §-a szerint az üres álláshelyet annak megüresedésétől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni, és a betöltését követő nyolc napon belül kell törölni a rendszerből. Ha tehát megüresedett az álláshely, de nincs szándék a betöltésére, akkor nem kell bejelenteni. Ha viszont a 15 napon túl keletkezik szándék az álláshely betöltésére, akkor a fenti jogszabályhelyre tekintettel nem kezdődik újra a határidő számítása, hanem azonnal beáll az álláshely-bejelentési kötelezettség a megüresedés időpontjára visszamenőleg.   

Fontos megjegyezni, hogy a bejelentési kötelezettség csak az I. és II. besorolási osztályba tartozó közszolgálati tisztviselői munkakörökre vonatkozik, a szakmai vezetői, vezetői, politikai (fő)tanácsadói, önkormányzati (fő)tanácsadói, jegyzői (ideértve a jegyzőt, körjegyzőt, megyei jogú város kerületi hivatalvezetőjét, aljegyzőt, főjegyzőt, és körzetközponti jegyzőt), kormányzati és közszolgálati ügykezelői álláshelyekre nem kell alkalmazni a Rendelet 23. §-át.

 

  • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet alapján bejelentett üres kormánytisztviselői álláshelyeinkre megküldött ajánlati listán csupán hivatásos katonák szerepelnek. Mi ennek az oka?

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 41/A. §-a és a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/D. §-a alapján 2014. szeptember 5-től a kormánytisztviselőket foglalkoztató államigazgatási szerveknek a kiválasztási eljárás (meghívásos vagy pályázati) lefolytatása előtt meg kell vizsgálnia, hogy a tartalékállományban szereplő, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 46. § (1) bekezdés r) pontja alapján rendelkezési állományba helyezett hivatásos katonák részére felajánlható-e a munkakör.

Amennyiben az államigazgatási szerv a Rendelet 23. §-a alapján bejelentette az üres álláshelyet a TARTINFO-rendszerben, úgy a személyügyi központ – öt munkanapon belül – automatikusan lefolytatja a keresést a tartalékállományban, és ajánlati listát készít az államigazgatási szerv részére. Ha a tartalékállományban szerepelnek a Kttv-ben foglaltaknak megfelelő rendelkezési állományú katonák, akkor a személyügyi központ csak róluk küldhet ajánlati listát a keresést kérő szervnek.

Ha a kiajánlási listán szereplő rendelkezési állományú katonák között nem kerül tartalékállományos kiválasztásra, akkor további találati lista kérhető le a személyügyi központtól. Amennyiben nincsenek ilyen személyek a tartalékállományban, úgy az ajánlati lista készítésekor a teljes tartalékállományt figyelembe veszi a személyügyi központ.

 

  • Valóban fennáll az államigazgatási szerveknek a rendelkezési állományba helyezett katonák irányában a továbbfoglalkoztatási kötelezettsége?

Az államigazgatási szervnek akkor van továbbfoglalkoztatási kötelezettsége, ha megüresedett kormánytisztviselői álláshellyel rendelkezik, és a személyügyi központ ajánlati listáján a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett személyek szerepelnek (megfelelnek az előírt képesítési feltételeknek vagy vállalják, hogy két év alatt megszerzik a szükséges képesítést), és az ajánlati listán szereplők valamelyike hozzájárul az államigazgatási szervnél kormánytisztviselőként történő továbbfoglalkoztatáshoz. Ha tehát az államigazgatási szerv nem kormánytisztviselőket foglalkoztat (pl. köztisztviselőt) vagy a személyügyi központ ajánlati listáján nincs megfelelő személy, vagy van, de egyikük sem fogadja el a felajánlott munkakört, akkor nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettsége a szervnek. Ebben az esetben sor kerülhet a Kttv. 45. § (1) bekezdése szerinti kiválasztási eljárás (meghívásos vagy pályázati) lefolytatására.

 

  • Honnan tudhatja az államigazgatási szerv, hogy az ajánlati listán szereplő katonai szolgálati viszonyban állók közül melyiknek köteles állást ajánlani (azaz melyiküket helyezték a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) pontja szerint rendelkezési állományba)?

A tartalékállományba helyezett személyek adatlapján a TARTINFO-rendszerbe belépve a „Személyes adatok” lapfülön szerepel a „Rendelkezési állományba kerülés jogcíme” adatmező, illetve az érintett személy kinyomtatható adatlapján szintén megtalálható ez az információ. Amennyiben ebben a mezőben a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) pontja szerepel, úgy az adott személynek – az egyéb előírásoknak való megfelelés esetén – fel kell ajánlani a megüresedett álláshelyet.