Tartalékállományban tartás


A hivatásos állomány tagját – kérelmére – a kötelező tartalékállomány lejártakor a szolgálati viszony megszűnését követően is tartalékállományban kell tartani a továbbfoglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb egy évig, ha

 • a felmentésére egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt került sor,
 • a „kötelező” tartalékállomány tartama alatt részére a fegyveres szervnél, más fegyveres vagy egyéb költségvetési szervnél a képzettségének, végzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony alá tartozó munkakör nem volt biztosítható, és
 • a felmentési idő lejártakor rendelkezik legalább 25 év hivatásos szolgálati viszonyban töltött idővel.

A tartalékállományban tartás idejére ún. ideiglenes szolgálati járandóságra jogosult a volt hivatásos állományú, melynek összege a felmentését megelőző havi illetménye 50%-ának, de legalább a minimálbérnek felel meg. A tartalékállományban tartás időtartama társadalombiztosítási szempontból szolgálati időnek számít, a tartalékállományban tartott biztosítási jogviszonyban áll. Az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását meg kell szüntetni, és az addig folyósított ideiglenes szolgálati járandóságot vissza kell téríteni, ha a tartalékállományban tartott neki felróható okból nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének vagy a továbbfoglalkoztatása neki felróható okból meghiúsul.

A  tartalékállomány és a tartalékállományban tartás ideje alatt a hivatásos állományú köteles együttműködni a tartalékállomány kezelését végző szervvel a Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály, Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztályával valamint a fegyveres szerv országos parancsnokságával.

Az együttműködés körébe tartozik:

 • a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás
 • megjelenés:
  • az állásközvetítő egyeztetésen
  • felvételi beszélgetésen, valamint
  • foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képzésen történő részvétel,
 • a felajánlott - végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő - állás elfogadása.

Nem minősül az együttműködési kötelezettség megszegésének, ha a tartalékállományban tartás első hat hónapjában a tartalékállományba helyezett nem fogadja el a részére felajánlott állást.