Az MH központi személyügyi szervének regisztrációja


Az MH központi személyügyi szervének vezetője a TARTINFO-rendszerbe történő belépéshez szükséges egyedi azonosítókat a Tartinfo honlapján a Letölthető dokumentumok menüpont alatt található „Regisztrációs bejelentőlap az MH központi személyügyi szerve számára” elektronikus úton, a vezető elektronikus aláírásával hitelesített 3. számú Adatlap kitöltésével, illetve a Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály, Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztályon (továbbiakban kormányzati személyügyi központ) részére elektronikus úton, a Belügyminisztérium hivatali kapuján keresztül, annak hiányában postai úton történő megküldésével igényelheti. A regisztrációs bejelentőlap megérkezésétől számított 8 munkanapon belül a kormányzati személyügyi központ elektronikusan, vagy postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg a bejelentkezési kódot és jelszót a vezető részére.

A regisztrációhoz szükséges bejelentő lapot az alábbi linkre kattintva töltheti le:

Regisztrációs bejelentőlap az MH központi személyügyi szerve számára - Hjt. jogállásra vonatkozóan  

Ugyanennek a bejelentő lapnak a megküldésével jelenthető be a szerv vezetőjének személyében történő változás is (a korábbi vezető hozzáférését ennek alapján a kormányzati személyügyi központ megszünteti és az új vezető részére megküldi az azonosítókat).