Rendvédelmi feladatokat ellátó szervek országos parancsnokságának regisztrációja


A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek országos parancsnokságának vezetője a TARTINFO-rendszerbe történő belépéshez szükséges egyedi azonosítókat a „Regisztrációs bejelentőlap az országos parancsnokság számára” elektronikus úton, a vezető elektronikus aláírásával hitelesítettadatlap [a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 9. melléklete] kitöltésével, illetve a Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály, Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztály (továbbiakban kormányzati személyügyi központ) részére elektronikus úton, a Belügyminisztérium hivatali kapuján keresztül, annak hiányában postai úton történő megküldésével igényelheti. A regisztrációs bejelentőlap megérkezésétől számított 8 munkanapon belül a kormányzati személyügyi központ elektronikusan, vagy postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg a bejelentkezési kódot és jelszót az országos parancsnok részére.

A regisztrációhoz szükséges bejelentő lapot az alábbi linkre kattintva töltheti le:

Regisztrációs bejelentőlap a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek országos parancsnoksága számára Hszt. jogállásra vonatkozóan (9. melléklet)

Ugyanennek a bejelentő lapnak a megküldésével jelenthető be a szerv vezetőjének személyében történő változás is (a korábbi vezető hozzáférését ennek alapján a kormányzati személyügyi központ megszünteti és az új vezető részére megküldi az azonosítókat).