Tájékoztatás a tartalékállományról


A Kormány döntése alapján a magyar közszolgálat újjászervezése, a karrier-lehetőségek kibővítése és a közszolgálati életpályák összehangolása érdekében kidolgozásra került a tartalékállomány új rendszere is.

Az 1998-ban létrehozott tartalékállomány rendszerében eddig a felmentési idejüket töltő köz- és kormánytisztviselők szerepeltek. A tartalékállományba helyezés célja, hogy a törvényben meghatározott esetekben felmentett közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatáson belül új állást találjanak. A közszolgálati tisztviselőkön kívül 2012. szeptember 1-jétől a vonatkozó jogállási törvények és a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosításával a hivatásos és katonai szolgálati jogviszonyban állókra is kiterjesztésre került a nyilvántartás. További előrelépés a hatékony emberi erőforrás-gazdálkodás felé, hogy 2012. szeptember 1-jétől a közigazgatási szerveknek központilag be kell jelenteniük - a Tartalékállomány Információs Rendszerén (TARTINFO-rendszer) keresztül - a megüresedő tisztviselői álláshelyeket, ha azokat be kívánják tölteni. Ezzel megvalósul a közszolgálat speciális „munkaerő-közvetítő” rendszere, mely egy központban, a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály, Személyzetfejlesztési  és Szolgáltatási Osztály szervezetében összpontosul.

A Magyary Program a személyzet fogalmát kiterjesztően értelmezi, beleérti mind a szűk értelemben vett közigazgatásban dolgozó köz- és kormánytisztviselőket, mind a fegyveres, hivatásos szolgálati állomány tagjait is. Az erős állam elvét leginkább az szolgálja, ha a stabil közjogi alapokon álló közszolgálati életpályák (és az alapjaikat képező jogszabályok) fejlesztése közös elvek és értékek mentén történik. Ennek képezheti alapját a több ponton is egymással érintkező életutak kialakítása. Ezáltal a teljes rendszerben megvalósítható lesz az átjárhatóság, és a közös tudás mértéke sem csökken szükségszerűen az adott munkahelyről való kilépéssel. A közös elveken és értékeken nyugvó életpálya-modell a belépéstől a pályafutás lezárulásáig tartó életút-elemeket alakít ki, megteremtve az egyes ágazatok közötti többirányú mobilitás lehetőségét. Ezt követően a hivatásos állomány egyes tagjai is lehetőséget kapnak a közigazgatási életútra történő átlépésre.

A tartalékállomány ezután lehetővé teszi a különböző közszolgálati jogviszonyok közötti átjárhatóságot. Ennek megvalósulását segíti elő a tartalékállományba helyezetteket nyilvántartó TARTINFO-rendszer, amely eddig csak a közszolgálati tisztviselők adatait tartalmazta, és csupán a „civil” közigazgatási szervek között volt biztosított a tartalékállományba helyezettek más szervhez való áthelyezése. 2012. szeptember 1-jétől azonban a fegyveres (rendvédelmi és honvédelmi) szervek is bekerülnek a tartalékállomány körébe. Fontos kiemelni, hogy a mobilitás kétirányú, tehát míg például az egészségügyi okokból felmentett hivatásosak és katonák részére a közigazgatás lehet az új cél, addig a speciális tudással rendelkező, egészségügyileg, fizikailag és pszichológiailag alkalmas civil tisztviselők is lehetőséget kapnak a honvédelmi-rendvédelmi területen való továbbfoglalkoztatásra.