Gyakran ismételt kérdések


  • Mi az a TARTINFO-rendszer? Milyen adatokat tartalmaz?

A TARTINFO-rendszer a közszolgálati tartalékállomány nyilvántartására szolgáló, a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) által kezelt informatikai rendszer. A közigazgatási, rendvédelmi és honvédelmi szervezetek (munkáltatók) ehhez az adatbázishoz közvetlenül hozzáférnek, és rögzítik a tartalékállományba helyezettek törvényben meghatározott adatait (az egyes nyilvántartott adatköröket itt tekintheti meg) valamint a közigazgatásban megüresedő álláshelyeket. A rendszerben így egymásra találhat a kereslet és kínálat, a személyügyi központ mint „közszolgálati munkaügyi központ” a tartalékállományba helyezettek adatait továbbítja azoknak a közszolgálati munkáltatóknak, amelyek üres álláshelyet jelentenek be [45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 20. § (1)-(2) bekezdés].

 

  • Milyen munkahelyekre közvetít ki a személyügyi központ a tartalékállományon keresztül? Van lehetőség a versenyszférában is az elhelyezésemre? 

A tartalékállomány lényege, hogy a képzett, tapasztalt munkaerőt a közszolgálaton belül tartsa meg az állam. Így a tartalékállomány rendszerén belül a vonatkozó jogszabályok alapján kizárólag a közigazgatás, a rendvédelem vagy a honvédelem területén van lehetőség továbbfoglalkoztatásra [45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 20. § (1)-(2) bekezdés, 26. § (3) bekezdés, 26/C. §]. A tartalékállományból más munkáltatóhoz csak közszolgálati, kormányzati szolgálati, hivatásos szolgálati és katonai szolgálati viszonyba lehet áthelyezni az érintett személyt, a versenyszférában való elhelyezkedés intézményes keretek között nem lehetséges.

Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy az eredeti munkáltató időközben a saját szervezetén belül megüresedett munkakört ajánljon fel a felmentési idejét töltő személynek, amely a fenti jogviszonyoktól eltérő is lehet (pl. közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony).

 

  • Hogyan értesülök arról, ha a továbbfoglalkoztatásomat kezdeményezi valamely közigazgatási szerv?

A közigazgatási szerv közvetlenül a tartalékállományba helyezettnél kezdeményezheti a szóbeli meghallgatást továbbfoglalkoztatása céljából [45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdés]. A megkeresés a nyilvántartásban szereplő elérhetőségeken keresztül (telefonszám, e-mail cím, lakcím) történik, ezért fontos, hogy ezeket az adatokat adja meg munkáltatójának, amikor az az Ön tartalékállományba helyezéséről rendelkezik. Ha a személyes meghallgatást követően az üres álláshellyel rendelkező közigazgatási szerv úgy dönt, hogy szeretné Önt továbbfoglalkoztatni, azt hivatalos úton kell kérnie az érintett munkáltatójától [Rendelet 21. § (3) bekezdés], aki haladéktalanul intézkedik az áthelyezésről és a tartalékállományból való törlésről.

 

  • Rövidesen lejár a felmentési időm. Kinek kell kérnie az adataim törlését a tartalékállományból?

A tartalékállományból való törlés automatikus. A felmentési idő végét már a tartalékállományba helyezéskor közli a munkáltató a személyügyi központtal, így a nyilvántartó rendszer a megadott időben törli a személyes adatokat [45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés].

 

  • Jelenleg álláskereső vagyok, de szeretnék a közigazgatásban elhelyezkedni. Regisztrálhatok a tartalékállományba, hogy én is kiválasztható legyek a közigazgatási munkáltatók számára?

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a tartalékállományba helyezésről a munkáltató gondoskodik, ha a törvényben meghatározott okok miatt felmenti a közszolgálati tisztviselőt [Rendelet 19. § (2) bekezdés], hivatásos állományút [Rendelet 24. § (3) bekezdés] vagy hivatásos katonát (Rendelet 26/A. § (3) bekezdés). Magánszemélyek közvetlenül nem jelentkezhetnek a tartalékállományba, ez alól egy kivétel van: a korábban a Hszt. szerinti hivatásos állományban álló személyek kérhetik a személyügyi központnál tartalékállományba vételüket, ha megfelelnek a törvényi feltételeknek [2015. évi XLII. törvény 93. § (2) bekezdés].

Lehetőség van azonban a Közszolgálati Állásportálon (www.kozigallas.gov.hu) a toborzási adatbázisba való jelentkezésre, amennyiben megfelel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglalt feltételeknek.