Katonai szolgálati viszonyban állók rendelkezési állománya


A hivatásos katonai szolgálati viszonyban állók rendelkezési állományba helyezésére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 46. § (1) bekezdésének r) és s) pontja és a 47. §-a, valamint a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (Hatv.) 11. § (3)-(5) bekezdése vonatkozik. A Hjt. 46. § (1) bekezdésének r) és s) pontjai szerinti rendelkezési állomány a közszolgálati tartalékállományhoz kapcsolódó állomány.

Az r) pont szerinti rendelkezési állomány célja, hogy a legalább százados, illetve legalább főtörzsőrmester katonák esetében, akiknek beosztása megszűnik, vagy az adott rendfokozatban a maximális várakozási idejük lejár, ezért egyébként szolgálati viszonyuk megszűnne, kérelmükre más közszolgálati munkakörbe történő áthelyezés elősegítése érdekében rendelkezési állományba kerülhessenek, adataik a tartalékállomány adatbázisába kerülhessenek.

Az s) pont alapján ugyanez a szabály vonatkozik rendfokozati megkötés nélkül azon hivatásos katonákra is, akiket egészségügyi vagy pszichikai okból katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítettek és legalább 25 év szolgálati idővel rendelkeznek.

A rendelkezési állomány ezen két csoportjába való tartozás időtartama az érintett személy szolgálati idejétől függően 3-16 hónapig terjedhet – ami a végkielégítés összege és a felmentési idő alapján számított időtartam.

Az r) pont szerint rendelkezési állományban lévők (akik nem egészségügyi, pszichikai okokból válnak ki) a rendelkezési állomány időtartamának felére szolgálati feladat ellátására kötelezhetők.

A rendelkezési állomány megszűnik az alábbi esetekben:

a) a rendelkezési állomány „lejártát” követően (végkielégítésre nem jogosult);

b) a rendelkezési állomány időtartama alatt más közszolgálati munkakört ajánlanak fel részére, és azt el is fogadja (végkielégítésre nem jogosult, de beleszámít a következő jogviszonyba);

c) az érintett kérelmére – ha ezt munkaviszony létesítése miatt kéri, akkor a rendelkezési állomány hátralévő idejére távolléti díjra is jogosult;

d) a honvédségen belüli beosztásba helyezés esetén.